banner-Slogan

ورود
linkedin
بروزرسانی 27 مرداد 1398 - 14:01

مشارکت پژوهشگاه در نمایشگاه فناورانه دریایی

مشارکت پژوهشگاه در نمایشگاه فناورانه دریایی

دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" که با هدف توسعه شرکت های دانش بنیان و اهمیت کارهای ترویجی برگزار شد؛ پژوهشگاه صنعت نفت، با ارائه طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف این نمایشگاه حضوری فعال داشت.

به گزارش واحد ارتباطات پژوهشگاه صنعت نفت، پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه با ارائه طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف نمایشگاه در غرفه پژوهشگاه حضور فعال داشته است.
بر پایه این گزارش دکتر علی وطنی معاون توسعه و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران از غرفه پژوهشگاه بازدید کرد.
وی ضمن بازدید از پروژه منشاء یابی گلوله های نفتی تولیدی در سواحل دریایی خزر و همچنین تولید پدهای نفتی که از طرح های زیست محیطی پژوهشگاه استقبال کرد.
علی کریمی نماینده پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه در خصوص دستاوردهای ارائه شده در حوزه بالادست و پایین دست گفت: در حوزه بالادستی، اکتشاف منابع هیدرات گازی دریای عمان (مطالعه موردی) و در حوزه پایین دستی نیز ارزیابی عملکرد بازدارنده تجاری برای جلوگیری از تشکیل هیدرات در خصوص دریایی انتقال نفت و گاز ارائه شده است.
وی در خصوص دستاوردهای ارائه شده در حوزه انرژی و محیط زیست به توانمندی های پژوهشگاه در حوزه سیستم های پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب، خوردگی و پیشگیری از خوردگی، بررسی منشا گلوله های نفتی موجود در سواحل دریایی خزر، بررسی کمی و کیفی نمونه های سلج و پسماندهای حفاری مناطق عملیاتی و توانمندی در زمینه طراحی، ساخت و نصب سایت خوردگی اتمسفری فلزات و ایستگاه هوازدگی میدانی پوشش ها اشاره کرد.
خاطرنشان می شود دومین جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» با هدف توسعه شرکتهای دانش بنیان و اهمیت کارهای ترویجی ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ در تهران در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

آخرین ویرایش درچهارشنبه, 19 آبان 1395 14:59
تک وب دیزاین-قالب فارسی جوملا