banner-Slogan

ورود
linkedin
بروزرسانی 04 خرداد 1398 - 15:41

سمينار آموزشي شخصيت سالم در پژوهشگاه برگزار شد

    کد خبر: RIPI- 7946
  • منتشرشده در آموزشی

سمینار آموزشی شخصیت سالم

در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

سمينار آموزشي " شخصيت سالم " روز دوشنبه 12 تیر ماه در مركز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه (سالن سروش) برگزار شد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت اين سمينار  با حضور سيما فردوسي دكتراي روانشناسي باليني از انگلستان و استاديار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي در این مجموعه برگزار شد.

گفتنی است مخاطبين دورهمذکور نود نفر از مديران، پژوهشگران، كارشناسان و ساير همكاران پژوهشگاه بودند که با هدف آشنايي با مفاهيم "شخصيت سالم و مؤلفه هاي آن" در این سمینار شرکت کردند.

آخرین ویرایش درسه شنبه, 13 تیر 1396 15:01
تک وب دیزاین-قالب فارسی جوملا