banner-Slogan

ورود
telg
بروزرسانی 02 خرداد 1397 - 15:53

ارائه یک فناوری جدید در عرصه تشخیص و نظارت بر پروفیل گمانه های اکتشافی افقی در روسیه

ارائه یک فناوری جدید در عرصه تشخیص و نظارت بر پروفیل گمانه های اکتشافی افقی در روسیه

در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز روسیه، شرکت تحقیقاتی نفتی ®GEOSPLIT به نمایندگی از "مرکز نوآوری اسکولکوو"، نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه تشخیص و نظارت بر پروفیل گمانه های اکتشافی افقی را به متخصصان حوزه نفت و گاز ارائه داد، استفاده از این روش میتواند جایگزین حفاری های بسیار پیچیده و پرهزینه شود.

این تکنولوژی در حفاری های افقی که در آن از شکست هیدرولیکی یا فرکینگ چندمرحله ای استاده می شود، صورت می گیرد.

 

تک وب دیزاین-قالب فارسی جوملا