banner-Slogan

ورود
linkedin
بروزرسانی 27 آذر 1397 - 15:43

فناوری کد پالس هیدرودینامیکی

فناوری کد پالس هیدرودینامیکی

یک گروه تحقیقاتی از شرکت TNG-AlGIS (یکی از شرکت های تابعه (TNG، به منظور افزایش بهره وری چاه های نفت استفاده از روش هیدرودینامیکی "کد پالس" Pulse Code را آزمایش و بررسی کردند. ماهیت این روش هیدرودینامیکی بدین صورت است که به منظور تغییر ساختار پالس های درون چاه (مولد) و ثبت بازخورد چاه (دریافت کننده) مجموعه ای پالس تولید شده و به چاه ارسال می شود.

برخلاف سایر روشهای هیدرودینامیکی، در این روش هیچ دخالتی در عملکرد چاه صورت نمی گیرد. مطالعات هیدرودینامیکی کد پالس، نسبت به سایر صداها و فشارهای مختلف درون چاه مقاوم بوده و اطلاعات لازم و خصوصیات مخزن را بسیار دقیق در اختیار ما قرار می دهد، بدون هیچ گونه افت و کاهشی در بهره وری چاه.

در نتیجه این تحقیقات، لیستی تنظیم شد که در آن پیشنهادات و توصیه هایی برای افزایش بهره وری چاه ارائه شده است که یکی از این پیشنهادات شکست هیدرولیکی مخزن می باشد.

آخرین ویرایش درچهارشنبه, 22 آذر 1396 11:05
تک وب دیزاین-قالب فارسی جوملا