banner-Slogan

ورود
linkedin
بروزرسانی 27 اسفند 1397 - 13:54

كنترل آبدهي چاه هاي فلات قاره

    کد خبر: RIPI- 11560
  • منتشرشده در بالادستی
مطلب ویژه كنترل آبدهي چاه هاي فلات قاره

باهمكاري پژوهشگاه صنعت نفت و شركت فرانسوي صورت گرفت:

كنترل آبدهي چاه هاي فلات قاره

با حضور نمایندگان شرکت نفت فلات قاره ایران و نمایندگان يك شرکت فرانسوی پيشرو در زمينه كنترل توليد آب، در محل غرفه پژوهشگاه صنعت نفت در روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه نشستی با موضوع "پروژه کنترل آبدهی چاه های کاندید مخازن شرکت نفت فلات قاره ایران" برگزار شد.

دکتر تورج بهروز، رئيس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین در اين خصوص گفت: در این جلسه مقررشد پيشنهاد فني كه قبلاً توسط پژوهشگاه صنعت نفت به شركت نفت فلات قاره ارسال شده بود، پس از از طی مراحل تایید فنی (كمتر از دو هفته) به اين پژوهشگاه اعلام شود.

وی افزود: پژوهشگاه صنعت نفت بعد از دريافت تاييد فني آن شركت، برای عقد قرارداد نهایی شامل ارزیابی مالی و انتخاب شريك خارجي در محل شرکت نفت فلات قاره اقدام می نماید.

آخرین ویرایش دریکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 15:35
تک وب دیزاین-قالب فارسی جوملا