banner-Slogan

ورود
linkedin
بروزرسانی 26 شهریور 1398 - 09:00

جعبهء سیاهِ غفلت !

جعبهء سیاهِ غفلت ! مصطفی خصالی كارشناس- پژوهشگاه صنعت نفت هنوززمان زیادی از حادثه رگ سفید در مناطق…
  • بازدید: 347 بار

زمين‌لرزه را بشناسيم

زمين‌لرزه را بشناسيم نیرو کمیتی برداری است که سبب حرکت اجسام می شود و اجسام همواره در طبیعت…
  • بازدید: 412 بار

مسئوليت اجتماعي CSR

مسئوليت اجتماعي CSR (Corporate Social Responsibility) بديهي است كه هدف اصلی هر سازمان‌، افزایش کارآیی  و سود بيشتر…
  • بازدید: 457 بار
عضو این خبرخوان RSS شوید